Läroboksförfattaren Anita Berglund om Hållbar marknadskommunikation

”Trots att det är ett relativt svårt och omfattande område inom företagsekonomin är boken pedagogisk och lättläst. Ni använder ett mycket bra språk – korrekt men ändå vardagligt. Bra kapiteldisposition med upprepning av hela figur 2 i början av varje kapitel – dels blir det en repetition och dels blir det överskådligt. Mycket bra med ”Röda tråden” och att man får följa samma personer i praktikexemplen boken igenom.”

Anita Berglund, läroboksförfattare, företagsekonomi

Publicerad i Boken Hållbar Marknadskommunikation Taggar: , , , , , , , ,