Boken Hållbar Marknadskommunikation

Berghs väljer Hållbar marknadskommunikation

Berghs väljer Hållbar marknadskommunikation

Berghs School of Communication, Berghs, väljer Hållbar marknadskommunikation. Skolan utbildar alla inom kommunikationsbranschen och har flera gånger fått utmärkelsen ”Världens bästa reklamskola”. Flera av lärarna tillhör de främsta inom sitt yrke, den profession som de också undervisar i.

Skolan arbetar i nära samarbete med näringslivet och har ett starkt utbildningskoncept som är gångbart både i Sverige och internationellt. I sin utbildning av framtidens kommunikatörer, har skolan nu valt boken Hållbar marknadskommunikation. Motiveringen till valet av kurslitteratur, var följande:

Vi har gått igenom de fackböcker som finns på marknaden inom det här ämnesområdet och tycker att Hållbar marknadskommunikation är den bok som bäst motsvarade våra kriterier och förväntningar”

Carl Peyron, kursansvarig för kursen Marknadskommunikation på Berghs och varumärkesstrateg på Mind Your Brand.

Kursen i Marknadskommunikation på Berghs omfattar 2 kvällar i veckan under 10 veckor med nästa kursstart den 23 september. Sista ansökningsdag är den 2 september.

Boken Hållbar marknadskommunikation ges ut av Liber och en ny tryckning av boken sker i dagarna.