Miljö och hållbar utveckling

Coop är bäst i Sverige på hållbar utveckling enligt svenska konsumenter

Coop är bäst i Sverige på hållbar utveckling, enligt svenska konsumenter. Alla Coops butiker och stormarknader är KRAV-certifierade, vilket innebär att de , förutom att ha ett brett sortiment av ekologiska produkter, också har låtit personalen genomgå en utbildning om KRAV och ekologisk produktion. Coop fraktar lastbilar med tåg, stödjer Kooperationen Utan Gränser och Vi-skogen. Varje år delar de ut Änglamarkspriset till personer som gjort viktiga insatser inom miljöområdet. Coop deltar också i ett projekt som syftar till att halvera ungdomsarbetslösheten på tre år i Södertälje – Telge Tillväxt. Sustainable Brands 2011 är en ny marknadsstandard för undersökningar inom hållbarhetsområdet. Det är den största undersökningen i Sverige inom detta område och kommer att utföras varje år av IDG Research i samarbete med Relation Capital Partners och Novus Group. 151 varumärken undersöks på den svenska marknaden och rankas av svenska folket. Syftet med Sustainable Brands är att tydliggöra betydelsen för företagen att arbeta affärsorienterat med sitt hållbarhetsarbete. Målet med undersökningen är att skapa en återkommande mätning på marknaden för hållbarhetskommunikation, en gemensam måttstock där företagen år efter år kan följa sin utveckling i förhållande till konkurrenterna. Till grund för undersökningen ligger tio principer från FN:s Global Compact. Till hösten kommer också Sustainable Brands – Business to Business att presenteras.