Branschnytt, Hållbarhetsarbete/CSR, Miljö och hållbar utveckling

DI är första affärstidningen i världen med att redovisa utsläppssiffror på börssidorna

DI är första affärstidningen i världen med att redovisa utsläppssiffror på börssidorna

DI är första affärstidningen i världen med att redovisa utsläppssiffror på börssidorna och lanserar ett klimatindex. Det innebär att företagsledningar får nya nyckeltal och mål att leva upp till för att kunna tillfredsställa andra krav från framtidens investerare.

 DI är första affärstidningen i världen med att redovisa utsläppssiffror på börssidorna.
DI är första affärstidningen i världen med att redovisa utsläppssiffror på börssidorna. Bild: DI:s hemsida

”Jag välkomnar Dagens industris initiativ att som hittills första ekonomitidning i världen redovisa ett CO2-index för företagen.”

Isabella Lövin, Sveriges miljö- och klimatminister, DI Debatt, måndagen den 14 oktober 2019

DI:s utsläppstabeller redovisas på börssidorna. Siffrorna har tagits fram av Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet tillsammans med Johan Falk, Senior Innovation Fellow vid Stockholm Resilience Centre och Future Earth. De bygger bland annat på den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser, GHG-protokollet, Greenhouse Gas Protocol.

Vill du lära dig mer om hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet fungerar, anordnar bland annat Tricorona kurser. De har t.ex. en klimatberäkningsutbildning på Norrsken House den 26 november 2019.

När jag och Anna Katarina Berglund skrev boken Hållbar marknadskommunikation, la vi stor vikt vid att en omställning till ett samhälle för en hållbar utveckling är ett villkor och inte en trend. I inledningen av boken skrev vi också att ”företagens förmåga att kommunicera sina värderingar och framstå som ärliga i sitt hållbarhetsarbete kommer att vara grundläggande för att få kunder i framtiden.” (s.14-15)

Lanseringen av DI:s klimatindex, och klimatberäkningsutbildningar för verksamheter, är tydliga exempel på att behovet av att kunna redovisa företags och organisationers arbete för en minskad klimatpåverkan och att använda siffrorna i sin marknadskommunikation ökar.  Ett annat exempel, som tidigare har tagits upp på bosonsbyra.se, är livsmedelbranschens arbete med att se över sina förpackningar.