Uppdragsgivare

Flygel finansierar forskning

Flygel finansierar forskning

Flygel finansierar forskning för Emma Börgeson som forskar om ”inflammatorisk resolution”, dvs. hur kroppen avslutar en inflammatorisk process. Emma Börgeson har bland annat fått stöd av SSMF:s Stora Anslag 2015 och är idag ledare för Börgeson Lab vid Göteborgs universitet efter att tidigare ha forskat utomlands i många år. 

Flygel finansierar forskning. En fin Malmsjöflygel skänktes av en privatperson till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. På bilden ser vi forskaren Emma Börgeson som bland annat har fått stöd för sin forskning av SSMF:s Stora Anslag 2015. Emma forskar kring övervikt och inflammationer. Annons i Göteborgs Posten, i september 2018.

Emma Börgeson föreläser om sin forskning i Stockholm i anslutning till utdelning av diplom till 2018 års SSMF-stipendiater och mottagarna av SSMF:s Stora Anslag, den 26 september.

SSMF stödjer unga forskare som befinner sig tidigt i karriären och omfattar all medicinsk forskning, inte något särskilt ämnesområde eller bestämd sjukdom.

SSMF har 90-konto. Vill du också bidra till att kommande generationer ska få bättre mediciner och vård än idag? Läs mer om hur du kan vara med och stödja svensk medicinsk forskning.

Bakom SSMF:s kampanjidé står Garenbergs Konsult, Len Árt Grafisk Produktion samt fotograf Hans Ericksson och text Jan Gradvall. Bosons Byrå har fått förtroendet att ta hand om medieplaneringen.