Boken Hållbar Marknadskommunikation

Fördjupningsmaterial till boken Hållbar marknadskommunikation

Boken Hållbar marknadskommunikation beskriver hela marknadskommunikationsprocessen. Handboken är omfattande och rymmer mycket. Till boken kan du också ladda ner ett fördjupningsmaterial från Libers webbplats. Fördjupningsmaterialet innehåller bland annat en beskrivning av olika mätmetoder, planerings- och analysverktyg, olika mediers placering i ARF-trappan, fakta om mediebyråer, grunderna i statistik och övningsuppgifter med facit.