Boken Hållbar Marknadskommunikation, Miljö och hållbar utveckling

Författarstipendium tilldelats av SLFF för Hållbar marknadskommunikation

Författarstipendium tilldelats av SLFF för boken Hållbar marknadskommunikation 2016/2017

Det låg ett vitt kuvert från SLFF i postlådan häromveckan. Utgick att det var medlemsavgiften som skulle betalas, men istället överraskades jag av att jag har tilldelats ett författarstipendium för boken Hållbar marknadskommunikation av SLFF:s Stipendienämnd! Vilken glad överraskning. 

Författarstipendium tilldelats av SLFF för boken Hållbar marknadskommunikation
Författarstipendium tilldelats av SLFF för boken Hållbar marknadskommunikation

Följande står att läsa i brevet från Lennart Junermark, SLFF:s Stipendienämnds ordförande: Stipendienämnden hos Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF, har att tillse att andelen stipendiemedel som utdelas till läromedelsförfattare från olika sektorer av undervisningsområdet ska stå i proportion till den andel kopieringsmedel som SLFF får från respektive sektor. Detta har i år lett till att författare av läromedel avsedda för högskolesektorn kan erhålla ett maxbelopp på 20 000 kronor samt 10 000 kronor för norskt respektive finskt stipendium. 

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF,  är huvudorganisation för Sveriges läromedelsförfattare i alla ämnen, för alla målgrupper från förskola till högskola och universitet och har cirka 1 600 medlemmar. STORT TACK till Stipendienämnden på SLFF, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund!