Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i Sverige

Författarstipendium för boken Hållbar marknadskommunikation