Branschnytt, Uppdragsgivare

Forskning för livet – ny tidning från SSMF

Forskning för livet – ny tidning från SSMF

Forskning för livet – ny tidning från SSMF. I tidningen möter du forskarna som har fått SSMF:s Stora Anslag, berättelse från givare, fakta om hur det fungerar från bidrag till forskning med mera.

Forskning för livet - ny tidning från SSMF
Forskning för livet – ny tidning från SSMF Omslagsbild: SSMF

SSMF:s nya tidning, utkommer två gånger per år – en utgåva på våren och en på hösten. Redaktör för tidningen är Anna-Karin Andersson och ansvarig utgivare, Mats Ulfendahl.

Du kan läsa tidningen, dels i en tryckt version som kan beställas genom att mejla dina adressuppgifter till: info@ssmf.se, dels som pdf på SSMF:s hemsida, ssmf.se.

Tidigare har SSMF gett ut tidningen Forskarnas Nyheter, läs mer om en utav de tidigare utgåvorna här.

SSMF skiljer sig från andra forskningsorganisationer, då SSMF finansierar forskning kring alla sjukdomar och har mycket låga omkostnader. Det gör att mer pengar kan gå till forskning.

Läs mer om svensk medicinsk forskning på SSMF:s hemsida.