Branschnytt, Miljö och hållbar utveckling

Global Challenges, nytt utbildningsprogram på Handels

Global Challenges, nytt utbildningsprogram på Handelshögskolan i Stockholm

Global Challenges är en del av Handelshögskolans klassiska ekonomiutbildning nu i höst, vilket innebär att hållbarhet nu ingår som en del av den obligatoriska utbildningen.

Utsikt från Hornuddens Trädgård
Hållbarhet ingår nu som en del i Handelshögskolans ekonomiutbildning genom satsningen Global Challenges. Bilden är tagen på Hornuddens Trädgård – en ekologisk mötesplats i Sörmland med restaurang, café, gårdsbutik, trädgård, gästhamn & lekpark. Deras café har blivit utsett till Årets Hållbara Café 2016 av White Guide. Foto: Johan Sjöstedt

Den nya inriktningen på ekonomiutbildningen, syftar till att öka studenternas insikter om de globala utmaningar samhället står inför, och göra dem till kloka, empatiska och omdömesgilla ledare, enligt Handelshögskolan. Miljöforskaren Johan Rockström leder utbildningens rådgivande grupp.

Satsningen på den nya utbildningen har blivit möjlig tack vare en donation på 40 miljoner kronor från stiftelsen Global Challenges Foundation. Stiftelsen etablerades 2012 av László Szombatfalvy, finansanalytiker och författare till boken Vår tids största utmaningar (2009). Stiftelsens mål är att öka kunskapen om samtidens stora risker som hotar mänskligheten samt att stimulera till diskussion och förslag kring hur dessa problem kan hanteras, och helst elimineras. Läs mer om stiftelsen Global Challenges Foundation.