Boken Hållbar Marknadskommunikation

Hållbar Marknadskommunikation

Om boken Hållbar marknadskommunikation

Hållbar marknadskommunikation är en bred handbok för dig som arbetar på en marknadsavdelning, en medie- eller reklambyrå, ett medieföretag, är VD, student eller bara är nyfiken på marknadsföring.

Bild på omslaget för boken "Hållbar Marknadskommunikation"
Omslaget till boken Hållbar marknadskommunikation

Den behandlar marknadskommunikation ur ett helhetsperspektiv och visar hur man arbetar med kommunikation som både håller i längden och ger ett positivt resultat. Boken ger en inblick i hur branschen fungerar, vilka aktörerna är, hur köp- och säljprocessen går till och vad du som kommunikatör bör tänka på.

Vägen till framgång handlar ytterst om att förstå att varumärkets värde bestäms av kunden. Andra centrala faktorer är vikten av att sätta mål samt konsekvens i planering, genomförande och uppföljning. Författarna visar också på nödvändigheten av ett helhetstänkande och att integrera CSR (företagets samhällsansvar, miljömässigt, affärsetiskt och socialt) i det dagliga arbetet.

Hållbar marknadskommunikation behandlar både grunderna inom marknadskommunikation och mer avancerade teorier. Författarna lanserar dessutom en ny kommunikationsmodell som underlättar och effektiviserar kommunikationsarbetet. Läsaren leds på ett pedagogiskt sätt genom denna och får god insyn i alla delar.

Pia Boson driver kommunikationsbyrån Bosons Byrå. Hon har arbetat med marknadskommunikation i olika former sedan 1986, för både stora och mindre företag, bl.a. American Express, Banverket, Bukowskis, Cision, H&M, Nike, Polarbröd och Röda Korset. Pia är utbildad marknadsekonom och har även arbetat som omvärlds- och marknadsanalytiker på TV4.

Anna Katarina Berglund driver kommunikationsbyrån Anna Katarina Berglund Marknadsförare med verksamhet inom marknadsanalys, kommunikationsplanering och utbildning av mediesäljare och marknadschefer. Hon är civ.ek. och har arbetat med dessa frågor sedan 1988, med kunder som Akademi Båstad, Axfood, DirektPress, Levi Strauss Norden och Svensk Direktreklam.

tisdagen den 19:e januari 2010