Hållbar marknadskommunikation, Hållbarhetsarbete/CSR, Miljö och hållbar utveckling

Hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

Hållbarhetskrav vid offentlig upphandling blir viktigare i offentliga affärer.

Hållbarhetsfrågor har blivit allt viktigare i offentliga affärer och hållbarhetskrav ställs vid offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en databas med hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling. På Upphandlingsmyndigheten.se finns alla Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier samlade i en databas.

Hållbarhetskrav vid offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten har samlat hållbarhetskriterier i en databas.
Hållbarhetskrav vid offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten har samlat  hållbarhetskriterier i en databas. Bild: Upphandlingsmyndigheten.se

Kriterierna omfattar såväl miljökrav som sociala krav. De omfattar ett tiotal produktområden och 100-tals produkter.

Läs mer om Kriteriebiblioteket.