Boken Hållbar marknadskommunikation av Pia Boson och Anna Katarina Berglund

Hållbar marknadskommunikation är en handbok som hanterar helhetsperspektivet på vad marknadskommunikation är. Boken ger en inblick i hur branschen fungerar, vilka aktörerna är, hur köp- och säljprocessen går till och vad du som kommunikatör bör tänka på. Den beskriver en bransch i kraftig förändring och en ny marknadskommunikationsmodell presenteras som underlättar och effektiviserar kommunikationsarbetet.

Författarna framhåller vikten av att sätta mål för vad vi vill uppnå och att både vara lyhörda för målgruppens krav och att vara konsekventa i vårt tillvägagångssätt. De visar också på nödvändigheten av ett helhetstänkande och att integrera CSR (miljö, affärsetik och socialt ansvarstagande) i det dagliga arbetet.

Du kan beställa handboken genom att skicka ett mejl med ditt namn, din adress och antal exemplar till: pia@bosonsbyra.se.  Skriv ”Hållbar marknadskommunikation” i ämnesraden.

Bild på omslaget för boken "Hållbar Marknadskommunikation"

Till vem vänder sig Hållbar marknadskommunikation?

Hållbar marknadskommunikation vänder sig till dig som arbetar som vd, som marknadsansvarig på en marknadsavdelning, ett medieföretag, en medie- eller reklambyrå, är student eller bara nyfiken.

VD/den marknadsansvarige

Oavsett om du är marknadschef, marknadsassistent, VD, produktchef eller har någon annan befattning som omfattar marknadsansvar, kommer du i Hållbar marknadskommunikation att hitta kunskap som ger dig en djupare förståelse för hela marknadskommunikationsprocessen. Den nya marknadskommunikationsmodellen kan underlätta och effektivisera ditt kommunikationsarbete och du finner också nya begrepp, fler aspekter att ta hänsyn till, ett helhetstänkande och flera kommunikationskanaler jämfört med tidigare.

Du får veta hur det svenska medielandskapet har utvecklats genom åren, vad som sker just nu och vad vi kan förvänta oss framöver. Boken ger dig en inblick i hur branschen fungerar och vilka de olika aktörerna är. Hållbar marknadskommunikation ger dig också en helhetssyn när det gäller kommunikationsplaneringen, en god vägledning i hur köp- och säljprocessen av olika kommunikationskanaler går till och vad vi kommunikatörer bör tänka på när vi planerar vår marknadskommunikation.

Boken fungerar också som ett uppslagsverk i det dagliga arbetet. Därutöver finns kompletterande material på webben för dig som vill fördjupa dina kunskaper om till exempel de olika mätmetoder och analysverktyg som används och som ofta ligger till grund för prissättning.Om du samarbetar med reklam- och mediebyråer kommer du att få större förståelse för hur de resonerar, vilket gör dig till en bättre kravställare och ger er ett effektivare samarbete.

Om du inte använder byråer får du genom boken en ökad förståelse för de områden byråerna täcker och kan därigenom hantera dessa arbetsområden mer effektivt.

Mediesäljare

Hållbar marknadskommunikation ger en ökad förståelse för hela marknadskommunikationsprocessen och därigenom för vilket jobb olika kommunikationskanaler ska utföra.Boken ger också en utförlig beskrivning av de olika kommunikationskanalerna, varför det blir lättare för dig som mediesäljare att finna argument för hur just den kommunikationskanal som du representerar kan förstärka en befintlig kanalmix och ge synergieffekter.

Reklam- och mediebyråmedarbetare samt andra aktörer som arbetar med kommunikationsplanering

Hållbar marknadskommunikation är en bred handbok, som också behandlar mer avancerade teorier. För dig kan boken fungera som inspiratör, tankeväckare och som en uppslagsbok.

Studenter

Du som är student inom marknadsföring är knappast bortskämd med litteratur som är lika praktiskt som teoretiskt inriktad. I Hållbar marknadskommunikation hittar du en bok som innehåller mer än 50 år av författarnas (samt otaliga år av andra marknadskommunikatörers) erfarenheter och kunskaper. Vi som skrivit boken har både studerat marknadsföring på hög nivå och därefter ägnat ett halvt arbetsliv åt att sätta oss in i hur marknadskommunikation fungerar i praktiken och vilka redskap vi kan använda oss av för att underlätta planeringen av marknadskommunikation.¨

Köp Hållbar marknadskommunikation från Bokus.

Beställ handboken direkt av mig genom att skicka ett mejl med ditt namn, din adress och antal exemplar till: pia@bosonsbyra.se.  Skriv ”Hållbar marknadskommunikation” i ämnesraden.