Hållbarhetsarbete/CSR

I år säljs Majblomman digitalt

I år säljs Majblomman digitalt

I år säljs Majblomman digitalt och du får själv bestämma priset. De insamlade medlen bidrar till Majblommans arbete mot barnfattigdomen i Sverige.

I år säljs Majblomman digitalt. Den digitala majblomman får du ladda ner när du swishat en valfri gåva. Bild: Majblomman
I år säljs Majblomman digitalt. Den digitala majblomman får du ladda ner när du swishat en valfri gåva.  Bild: Majblomman

Majblomman grundades av Beda Hallberg 1907 och då samlades pengar in av barn för att hjälpa barn som drabbats av tuberkolos. Beda var engagerad inom Göteborgs frivilliga fattigvård under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet.

Efter Majblommans framgångar blev Beda uppmärksammad och hyllad, både nationellt och internationellt.  Under de första femtio åren, användes de insamlade medlen framförallt för att ge sjuka barn en hälsosam sommar på så kallade sommarsanatorier.  Bedas idé spreds till flera andra länder, men när tuberkolosen försvann i mitten av 1900-talet, slutades majblommorna säljas i de flesta länder. Idag säljs majblomman, förutom i Sverige, i Norge och Finland och det är barnfattigdom som är Majblommans fokus. Organisationen delar ut ekonomiskt stöd till barn som lever i ekonomiskt utsatthet.

Majblomman har valt att använda sig av det sammansatta fattigdomsmått som arbetats fram av Rädda Barnen. Måttet omfattar barn i familjer med antingen låg inkomststandard, med försörjningsstöd eller med både låg inkomststandard och försörjningsstöd. Låg inkomststandard innebär att inkomsterna inte räcker för att betala nödvändiga levnadsomkostnader. Bland annat handlar det om kostnader för el, telefon, mat, kläder och kollektivtrafik. Utifrån siffror från Statistiska Centralbyrån handlar det om 186 000 barn, eller 9,3 procent, som enligt detta sätt att mäta lever i barnfattigdom i Sverige idag.

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation och grunden för arbetet är Barnkonventionen.

Läs mer om Majblommans bakgrund. eller besök Majblommans Blombutik, för att köpa din digitala majblomma.