Boken Hållbar Marknadskommunikation, Branschnytt, Miljö och hållbar utveckling

Inspirerande konferens om Hållbart ledarskap

Greentime arrangerade en inspirerande konferens om Hållbart Ledarskap

Den 4-5 april arrangerade Greentime en konferens om Hållbarhet på Yasuragi, Hasseludden där ett 30-tal hållbarhetsintresserade inom besöksnäringen fick inspiration, ny kunskap och många värdefulla kontakter. Diskussionerna vid middagsbordet var livliga och engagerade och många lämnade konferensen fulla av energi. Boken Hållbar marknadskommunikation lämnades över som tack till moderatorn Johnny Sundin på Tankefabriken. Bara några dagar efter konferensen utsågs en av föreläsarna på Hållbart Ledarskap, Mattias Goldman, vd för Tankesmedjan Fores, till Sveriges mäktigaste i Hållbarhetssverige av Aktuell Hållbarhet. Se hela listan här.

Konferensen Hållbart Ledarskap den 4-5 april 2016 på Yasuragi, Hasseludden.
Konferensen Hållbart Ledarskap den 4-5 april 2016 på Yasuragi, Hasseludden. Foto: Greentime

Greentime erbjuder inspirationsföreläsningar och workshops till organisationer som vill lyfta sitt hållbarhetsarbete kring möten och evenemang. De senaste 12 månaderna har Greentime genomfört över 30 föreläsningar och workshops och intresset växer. Greentime vill förändra mötes- och evenemangsnäringen till att bli mer hållbar och har stor erfarenhet kring hållbarhetsfrågor vid möten och evenemang. Läs mer om Greentime här.