Boken Hållbar Marknadskommunikation

Läroboksförfattaren Anita Berglund om Hållbar marknadskommunikation

Anita Berglund om boken Hållbar marknadskommunikation

”Trots att det är ett relativt svårt och omfattande område inom företagsekonomin är boken pedagogisk och lättläst. Ni använder ett mycket bra språk – korrekt men ändå vardagligt.

Bra kapiteldisposition med upprepning av hela figur 2 i början av varje kapitel – dels blir det en repetition och dels blir det överskådligt. Mycket bra med ”Röda tråden” och att man får följa samma personer i praktikexemplen boken igenom.”

Anita Berglund, läroboksförfattare, företagsekonomi