Uppdragsgivare

Läs om åtta lovande medicinska forskare

Läs om åtta lovande medicinska forskare och en exklusiv intervju med en av Sveriges skickliga medicinska forskare, Torsten Wiesel

Läs om åtta lovande medicinska forskare i det senaste numret av ”Forskarnas Nyheter”. 

SSMF, Forskarnas Nyheter nr 1 2018
Forskarnas Nyheter nr 1 2018 som ges ut av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF

Dessa åtta forskare har nyligen fått ett av Sveriges största anslag för yngre extra lovande forskare, SSM:s Stora Anslag. Läs också en exklusiv intervju med en av Sveriges skickliga, medicinska forskare – Torsten Wiesel.

Det senaste numret inkluderar också en av många medmänniskor vars gåvor gör det möjligt för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning att stödja svensk medicinsk forskning,  Anita Mellström Berniker. Anita arbetade tidigare som läkare och valde att starta en fond för att stödja medicinsk forskning kring cancer och ortopedi hos SSMF.

Forskarnas Nyheter ges ut av SSMF.  Ansvarig utgivare för tidningen är professor Mats Ulfendahl, SSMF. Björn Garenberg är redaktionschef och för layouten ansvarar Lennart Karlsson, Len’Art. SSMF skiljer sig från andra forskningsorganisationer, då SSMF finansierar forskning kring alla sjukdomar och har mycket låga omkostnader. Det gör att mer pengar kan gå till forskning.

Läs mer genom att ladda ner ditt eget exemplar av Forskarnas Nyheter nr 1 2018.