Uppdragsgivare

Läs om medicinsk forskning i framkant

Läs om medicinsk forskning i framkant

Läs om medicinsk forskning i framkant i Forskarnas Nyheter nr 1, 2019 som ges ut av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

Läs om medicinsk forskning i framkant i Forskarnas Nyheter nr 1, 2019, som ges ut av SSMF. Bild: ssmf.se
Läs om medicinsk forskning i framkant i Forskarnas Nyheter nr 1, 2019, utgiven av SSMF. Bild: ssmf.se

I årets första nummer av Forskarnas Nyheter, kan du läsa om hur det gick till när SSMF bildades 1919. Under 100 år har Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning hjälpt till att göra Sverige friskare genom att ge över 5 500 unga forskare i medicin en skjuts i sin karriär.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, har sedan 1919 stöttat forskare vid svenska lärosäten. SSMF finansierar främst forskare relativt tidigt i karriären, dels med bidrag för postdoktoral-utbildning och dels genom ordentliga anslag som möjliggör för lovande forskare att etablera sig som självständiga forskargruppsledare.

Mats Ulfendahl, professor och ordförande i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

I det senaste numret kan du också läsa om åtta lovande forskare och deras forskningsprojekt; Ola Andersson, Jonathan Cedernaes, Helena Filipsson Nyström, Helena Persson, Björn Redfors, Volkan Sayin, Helena Wang och Johan Zelano. Dessa forskare premierades bland över 150 sökande med SSMF:s Stora Anslag på totalt 48 miljoner kronor. (se även föregående års utdelning av SSMF:s Stora Anslag 2017)

I Forskarnas Nyheter nr 1, kan du också läsa en intervju med de forskare som fick SSMF:s Stora Anslag 2014 och vad forskningsstödet, har inneburit för dem.

Nytt för i år, är ett nytt stort pris – SSMF:s jubileumspris. Priset är ett personligt forskningsbidrag på fem miljoner kronor. Det kommer att delas ut för första gången under hösten 2019 och därefter vart femte år.

Forskarnas Nyheter ges ut av SSMF. Ansvarig utgivare för tidningen är professor Mats Ulfendahl, SSMF. Björn Garenberg är redaktionschef och för layouten ansvarar Lennart Karlsson, Len’Art. Skribenter är Natalie von der Lehr, NatScience, Anja Castensson, SciWrite och Jan Gradvall.

SSMF skiljer sig från andra forskningsorganisationer, då SSMF finansierar forskning kring alla sjukdomar och har mycket låga omkostnader. Det gör att mer pengar kan gå till forskning.

Läs mer om svensk medicinsk forskning på ssmf.se.