Branschnytt

LRF lanserar ett grönt näringslivsindex

LRF lanserar ett grönt näringslivsindex

LRF lanserar ett grönt näringslivsindex. Indexet redovisas kvartalsvis. Syftet med grönt näringslivsindex är att att mäta den rådande konjunkturen bland Sveriges lantbruks- och skogsföretag. Dessa så kallade ”gröna näringar” utgörs av cirka 400 000 företag och omsätter 80 miljarder om året.

LRF lanserar ett grönt näringslivsindex. Bild: lrf.se
LRF lanserar ett grönt näringslivsindex. Bild: lrf.se

Det gröna näringslivsindexet utförs av fem underkriterier som representerar branscherna trädgård, växtodling, animalier, skog samt förädling och tjänster. Dem första rapporten visar att indexet har legat stabilt under pandemin. Den delbransch där optimismen är som allra störst – är trädgårdsodlarna, alltså producenter av bland annat frukt, grönsaker och prydnadsväxter. Under det tredje kvartalet, låg indexet på 114,1 (ett indextal över 100 är en indikation på förväntad uppgång).

”Slutsatsen i rapporten är att de gröna näringarna har klarat sig väldigt bra det här speciella året och fortsatt att producera i princip som vanligt. Lantbrukare är vana vid att hantera kriser som torka, sjukdomar och annat. Det har visat sig nu när de snabbt lyckats lösa nya problem som haltande logistikkedjor och tillgången på säsongsarbetskraft”

Anna-Karin Hatt, vd för LRF, Dagens Industri, måndagen den 14 september 2020

Läs mer om grönt näringslivsindex, ladda ner rapporten eller beställ en prenumeration på rapporten Grönt näringslivsindex.

Under pandemin har kunskapen om Sveriges låga självförsörjningsgrad på runt 50 % ökat, liksom intresset för den inhemska livsmedelsproduktionen. De svenska konsumenterna har i högre grad valt inhemska frukter och grönsaker när de har handlat livsmedel. Intresset för hemmet och trädgården har ökat under pandemin, vilket har lyft försäljningen av blommor och andra prydnadsväxter.

Den 26 september 2016 blev jag inbjuden att föreläsa om varför vi behöver en lokal matförsörjning. Föreläsningen ingick som en del i en serie berättelser om vår mat i Sörmland och initiativtagare var Bie Seipel, Den Nära Matens Vänner i Mariefred. Arrangör var Den Nära Matens Vänner,  Stolt Mat i Sörmland och Mariefreds bibliotek. Vikten av att handla mer lokalt/närodlat och Sveriges låga självförsörjningsgrad, var några av de punkter som togs upp i föreläsningen.

Sommaren 2017 antog Sveriges riksdag ett beslut om en nationell livsmedelsstrategi. Målet är att vi ska producera mer svenska livsmedel. Läs mer om Sveriges livsmedelsstrategi. 

Vill du handla lokala grönsaker på Selaön, besök Kilsfrölunda gård, med grönsaksodling med färskpotatis, vitkål, blomkål, broccoli, sallad och lök. Det finns även en majsodling på Klippinge Gård med möjlighet till självplockning. En annan, ekologisk grönsaksodlare här i närheten, är Hornuddens Trädgård som jag tidigare har skrivit om. (Det var till Hornudden vi paddlade när vi började arrangera Firma Unos höstkickoffer). Se även andra lokala producenter i Sörmland på Sörmlands Matklusters hemsida.

 Salladsodling, Kilsfrölunda Gård, Selaön. Bild: Kilsfrölunda Gård, Sörmlands Matkluster
Salladsodling, Kilsfrölunda Gård, Selaön. Bild: Kilsfrölunda Gård, Sörmlands Matkluster