Uppdragsgivare

Lyckade marknadsföringsinsatser för SSMF

Marknadsföringsinsatserna för SSMF har varit lyckade – såväl kännedomen som kunskaperna om SSMF har ökat kraftigt

I Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings senaste årsredovisning för 2016, redovisas bland annat resultatet av en av SSMF:s större marknadsföringsinsatser 2013 jämfört med 2016 års informationskampanj. Resultaten visar att de marknadsföringsinsatser som har gjorts, har varit lyckade.

Svenska Dagbladet ingick som en del i informationskampanjen och i tabellerna syns resultaten som visar hur kunskaperna och förtroendet för SSMF har ökat kraftigt på bara några år.

Effektmätning  SSMF, 2013 jämfört med 2016 i Svenska Dagbladet. Källa: RAM Bild: Sid 14, ur SSMF:s Årsredovisning för 2016
Effektmätning SSMF, 2013 jämfört med 2016 i Svenska Dagbladet. Källa: RAM Bild: Sid 14, ur SSMF:s Årsredovisning för 2016

Förra året delade Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, ut hela 124 miljoner kronor till medicinsk forskning – en kraftig ökning av stödet till svensk medicinsk forskning, även det ett resultat av att de marknadsföringsinsatser som SSMF har satsat på, har varit effektiva. Utan mer kännedom om SSMF – ingen ökad medicinsk forskning. Medräknat tidigare års pågående stipendier och anslag, stödde SSMF 2016 totalt 150 forskare.

”När statens anslag till medicinsk forskning inte motsvarar behoven och näringslivets forskningsinvesteringar bara minskar, tar Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, allt större ansvar för att vårt lands forskare ska kunna göra nya genombrott”

Professor Mats Ulfendahl, ordförande SSMF

Förhoppningsvis kan det ökade stödet för svensk medicinsk forskning bidra till att kommande generationer ska få bättre mediciner och vård än idag. Läs mer om SSMF…

Garenbergs Konsult, Len´Art Grafisk Produktion samt fotograferna Hans Ericksson och Stefan Zimmerman har skapat SSMF:s verksamhetsberättelse för 2016 tillsammans med Gudrun Hållars på SSMF:s kansli.