Boken Hållbar Marknadskommunikation

Marknadsanalytiker Hans Dalbratt om Hållbar marknadskommunikation

Hans Dalbratt om boken Hållbar marknadskommunikation

”Aftonbladets annonsavdelning har haft utbildning juli 2010 till och med april 2011. Utbildningens syfte var att utveckla och fördjupa kunskaperna inom marknadskommunikation, mediekonsumtion. Vidare syftade utbildningen till att fördjupa kunskaperna i hur medievalsprocessen fungerar hos medieköparna.

Som kursledare hade vi Magnus Anselm, VD på IRM och som kurslitteratur Hållbar marknadskommunikation. Boken Hållbar marknadskommunikation är den perfekta kursboken för oss. Den väver samman teori och praktik på ett sätt som gör den mycket användbar i samtliga kursmoment. Den är dessutom en mycket bra handbok som man kan återkomma till efter kurserna. Den kommer garanterat inte att samla damm på någon hylla utan användas för att fräscha upp kunskaper löpande.”

Hans Dalbratt, marknads- och reklamanalytiker på Aftonbladet