Boken Hållbar Marknadskommunikation

Marknadschefen Göran Kontin om Hållbar marknadskommunikation

Göran Kontin om boken Hållbar marknadskommunikation

”Det är viktigt att känna till hela kommunikationsprocessen för att bli en bra samarbetspartner till kunden. Därför är vi alltid intresserade av information som våra säljare kan ta del av och boken Hållbar marknadskommunikation kändes som ett bra val.”

Göran Kontin, chef marknad och media, Svensk Direktreklam