Branschnytt, Uppdragsgivare

Medarbetarägt företag – en möjlighet för svenska företag

Medarbetarägt företag – en möjlighet för svenska företag

Medarbetarägt företag är en möjlighet för att undvika att företag pensioneras med dess ägare. Huvuddelen av företagare (1-49 anställda) utanför storstadsregionerna i Sverige, är äldre än 50 år och mer än en tredjedel har redan passerat pensionsåldern.

TransfertoCOOPS - Coompanion - medarbetarägt kooperativt företag
Medarbetarägt kooperativ företag – en möjlighet för svenska företag. Bild hämtad från film framtagen av Värmlandskooperativen

För att företagen ska kunna fortleva framöver, finns en möjlighet för att klara en generationsväxling och det är att de anställda tar över företaget. Företaget blir då ett medarbetarägt kooperativt företag. Se Svensk Kooperations hemsida som ger en bra överblick om kooperativt företagande, dess omfattning etc.

I USA benämns lösningen där de de anställda tar över företaget för ESOP (Employee Stock Ownership Plan).

Medarbetarägda kooperativa företag är vanligare i länder som Storbritannien, USA, Canada med flera. Det finns en europabaserad hemsida för transformeringar till medarbetarägda kooperativa företag. Sidan har utvecklats av Värmlandskooperationen. Se även en informationsfilm som har tagits fram för att förklara hur vi kan förhindra att företag pensioneras med dess ägare.

Kontakta ditt regionala Coompanionkontor, för att få veta mer om hur ett medarbetarägt kooperativ organiseras.

Vår samarbetspartner Eric Lindesvärd, copywriter i Stockholm, jobbar med den svenska kampanjen Transfer to Coops tillsammans med Bosons Byrå, och har sedan 2014 utvecklat Svensk Kooperations webbplats och digitala strategi.