Uppdragsgivare

Informationskampanj om att skänka aktieutdelning till medicinsk forskning av SSMF

Informationskampanj om att skänka aktieutdelning till medicinsk forskning av SSMF

Nu startar en informationskampanj om att skänka aktieutdelning till medicinsk forskning. Genom SSMF kan du skänka hela eller delar av utdelningen i börsbolag, där du är aktieägare, till medicinsk forskning när det gäller alla slags sjukdomar. Du kan själv välja vilken specifik sjukdom eller kring vilka sjukdomar där du tycker att det behövs mer forskning.

SSMF har 90-konto och stödjer forskning kring alla sjukdomar. 

 skänka aktieutdelning till medicinsk forskning
Ny informationskampanj för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning angående möjligheten att skänka aktieutdelning till medicinsk forskning.

Läs mer om hur du gör på SSMF:s hemsida.