Branschnytt, Uppdragsgivare

Ny informationskampanj för SSMF med en flygande start

Ny informationskampanj för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, med en flygande start

Den här veckan startar en ny informationskampanj för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. SSMF stödjer unga forskare som befinner sig tidigt i karriären och omfattar all medicinsk forskning, inte något särskilt ämnesområde
eller bestämd sjukdom. 

En värdefull matta hjälpte till att ge docenten och forskaren Anna Martners cancerforskning en flygande start.
En värdefull orientalisk matta fanns med bland de gåvor som en privat givare gjorde till SSMF för några år sedan för att bidra till mer forskning kring cancer. På bilden ser vi docenten och forskaren Anna Martner – en av de första forskarna som fick SSMF:s Stora Anslag.

SSMF har 90-konto. Vill du också bidra till att kommande generationer ska få bättre mediciner och vård än idag? Läs mer om hur du kan vara med och stödja svensk medicinsk forskning.

Bakom SSMF:s kampanjidé står Garenbergs Konsult, Len Árt Grafisk Produktion samt fotograf Hans Ericksson och text Jan Gradvall. Bosons Byrå har fått förtroendet att ta hand om medieplaneringen.