Branschnytt, Uppdragsgivare

Ny informationskampanj för SSMF

Ny informationskampanj för SSMF, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Ny informationskampanj för SSMF, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, har nu startat. Läs till exempel om hur ett hus i Spanien skänktes till SSMF och nu bidrar till att avancerad cancerforskning kan bedrivas i Stockholm. Genom försäljningen kunde forskaren Brent Page intensifiera forskningen kring ett protein som är överaktivt i 70 % av alla cancerformer. 

Ny informationskampanj för SSMF. En donator skänkte ett fint hus i Spanien som efter försäljningen har kunnat bidra till att avancerad cancerforskning nu kan bedrivas i Stockholm. På bilden ser vi forskaren Brent Page - en av de forskare som tilldelades SSMF:s Stora Anslag 2016, ett av Sveriges största anslag för yngre forskare. Bild: SSMF, Helsidesannons i Chef
Ny informationskampanj för SSMF. En donator skänkte ett hus i Spanien som efter försäljningen har kunnat bidra till att avancerad cancerforskning nu kan bedrivas i Stockholm. På bilden ser vi forskaren Brent Page – en av de forskare som tilldelades SSMF:s Stora Anslag 2016, ett av Sveriges största anslag för yngre forskare. Bild: SSMF, Helsidesannons i Chef

SSMF har 90-konto. Vill du också bidra till att kommande generationer ska få bättre mediciner och vård än idag? Läs mer om hur du kan vara med och stödja svensk medicinsk forskning.

Bakom SSMF:s kampanjidé står Garenbergs Konsult, Len Árt Grafisk Produktion samt fotograf Hans Ericksson och text Jan Gradvall. Bosons Byrå har fått förtroendet att ta hand om medieplaneringen.