Branschnytt, Uppdragsgivare

Ny kampanj från Parmaco för en inspirerande skolmiljö

Ny kampanj från Parmaco för en inspirerande skolmiljö

Ny kampanj från Parmaco för en inspirerande skolmiljö, rullar nu i höst, med start idag.

Ny kampanj från Parmaco för en inspirerande skolmiljö. Ovanstående bild är hämtad från en helsidesannons i Dagens Samhälle den 10 september 2020.
Ny kampanj från Parmaco för en inspirerande skolmiljö. Ovanstående bild är hämtad från en helsidesannons i Dagens Samhälle den 10 september 2020.

Just nu pågår en teckningstävling om hur en drömskola ser ut och den är öppen för alla låg- och mellanstadiebarn i hela landet. Tävlingen pågår mellan den 9 september och den 31 oktober 2020. Klassen som den person eller grupp som skapat det vinnande bidraget går i, vinner 20 000 kr som ett bidrag till en klassresa.

Parmaco hyr ut skolor och förskolor. Planeringen av de smarta lokalerna, utgår alltid från användarnas och kundens behov. Detta för att slutresultatet ska vara så funktionellt som möjligt, både ur kommunens och, framför allt, ur användarnas perspektiv.

Det vanligaste är att såväl byggnaden som skolgården levereras helt klara och kan tas i bruk med en gång. Parmacos byggnader uppfyller alla myndighetskrav på exempelvis ventilation, miljö, värme och isolering. Företagets medarbetare hjälper även till med att ansöka om bygglov eller att sköta ansökningsprocessen för kundens räkning.  Parmacos byggnader är energieffektiva och varje kvadrat är effektivt i bruk. Om elevantalet ökar eller minskar, kan lokalens storlek enkelt anpassas vartefter. 

Parmacos lokaler kan även kombineras med redan befintliga byggnader och vid behov flyttas till en helt ny plats. Parmaco utlovar alltid en hög kvalitet i sin verksamhet genom att hålla tidtabeller och utse en ansvarig person för varje projekt.  I Halmstad har Parmaco byggt en högstadieskola med utrymme för 540 elever, Klaraskolan, som kom på plats inom ett halvår.

Läs om när Parmaco levererade Nordeuropas största flyttbara skola i Halmstad.

Byggnaderna tillverkas med modern energisparande teknik och stommar och fasader görs i trä. Tillverkningen sker i en torr omgivning inomhus för att konstruktionerna inte ska utsättas för fukt.

Bakom Parmacos kampanjidé och utformning, står Kaski Agency. Box Communication ansvarar för PR och event och Bosons Byrå har fått förtroendet att ta hand om medieplaneringen för Parmaco. Marknadsansvarig för Parmaco i Sverige, är Lasse Huuhka.

Läs mer om Parmacos verksamhet och byggnader på parmaco.se.