Uppdragsgivare

Ny skolbyggnad från Parmaco på 4 månader

Parmaco direktlevererar en ny skolbyggnad på 4 månader

Hos Parmaco kan du hyra en skola. På 4 månader. Parmaco kan direktleverera och hyra ut riktiga, anpassningsbara skolor. Kontakta Thomas Jansson på Parmaco, 0725-60 54 55 eller thomas.jansson@parmaco.se, så hjälper han dig.

Hyr en riktig, anpassningsbar skolbyggnad av Parmaco,. Färdig att hyra på 4 månader.
Våren 2015 stod det klart att Alsike Skola skulle få fler elever än beräknat. Minst åtta nya klassrum behövdes. Vid höstterminens första dag stod den klar. Direktlevererad och färdig för uthyrning av Parmaco. Annons från tidningen ”Sveriges bästa kommuner”, den 5 maj 2017 som distribueras i Dagens Industri, utformad av Öppet.

 

Parmaco har byggt och hyrt ut skolor, förskolor och äldreboende i 50 år i Finland. Den genomsnittliga hyrtiden är 3-10 år.

Byggnaderna tillverkas med modern energisparande teknik och stommar och fasader görs i trä. Läs mer om Parmacos skollokaler och andra dynamiska byggnader på parmaco.se