Boken Hållbar Marknadskommunikation

Ny tryckning för Hållbar marknadskommunikation

Ny tryckning för Hållbar marknadskommunikation

Fick följande brev idag från Liber, där det bland annat stod:

Vid en genomgång av vår lager- och försäljningsstatistik har det visat sig att resterande exemplar av Hållbar marknadskommunikation inte kommer att räcka till för det närmaste årets behov, varför vi måste beställa en ny tryckning

Jenny Löfquist, Tilltrycksansvarig, Liber