Branschnytt

Nytt kommunikationsplaneringsverktyg

Mediatool är ett nytt medieplaneringsverktyg som hjälper dig att hitta information om olika kommunikationskanaler på ett överskådligt sätt. Idag kan du hitta information om mer än 1000 magasin och över 180 tidningar som ges ut i Sverige och mer information tillkommer löpande.