Uppdragsgivare

Parmaco utformar förskola inom 4 månader

Parmaco utformar förskola inom 4 månader

Parmaco utformar förskola inom 4 månader, genom sitt koncept Blomman. Blomman innebär att du hyr en dynamisk förskola så länge du behöver. Den uppfyller samma höga krav som en permanent förskola, men kan vara på plats redan inom 4 månader.

Parmaco, utformar förskola utifrån lokalbehov.
Parmaco utformar förskola inom 4 månader. Annons i Dagens Samhälle nr 41, framtagen av Öppet.

Parmaco hyr ut förskola eller skola och även vårdhem eller kontor som anpassas efter respektive behov och som används den tid som behovet finns. Byggnaderna uppfyller de krav som kommunerna ställer, vanligtvis gäller samma höga krav som på permanenta byggnader såsom krav inom isolering, ventilation, värme, säkerhet och miljö.

Parmaco har ett eget designteam och olika samarbeten med arkitekter och ingenjörer. Arkitekturen är viktig för att byggnaden ska kunna skräddarsys utifrån önskemål samt kunna anpassas till omgivningen.

Företaget finns på den svenska marknaden sedan oktober 2015 och har idag kontor i Lund, Norrköping, Nyköping, Växjö och Örebro. Huvudkontoret finns i Stockholm. Tidigare i år, har Parmaco levererat Nordeuropas största flyttbara skola.

Läs mer om konceptet Blomman för förskolan och Parmacos dynamiska byggnader i tid och rum, på parmaco.se.