Uppdragsgivare

Parmacoskolan – en möjlighet för svenska skolor

Parmacoskolan – en möjlighet för svenska skolor

Parmacoskolan är en möjlighet för svenska skolor att möta ett såväl akut som långsiktigt behov av skolplatser. Parmaco erbjuder nya skolbyggnader som kan hyras och anpassas över tid, 

Parmacoskolan - en möjlighet för svenska skolor. Helsidesannons i Dagens Samhälle nr 33, utformad av Öppet.
Parmacoskolan – en möjlighet för svenska skolor. Helsidesannons i Dagens Samhälle nr 33, utformad av Öppet.

vartefter behoven förändras och redan från början får du en kostnadsöverblick. Läs mer om Parmacos dynamiska byggnader i tid och rum, på parmaco.se

Våra samarbetspartner, Kaski Agency och Öppet, jobbar med den svenska annonskampanjen för Parmaco tillsammans med Bosons Byrå.