Parmacoskolan - en möjlighet för svenska skolor. Helsidesannons i Dagens Samhälle nr 37, utformad av Öppet.

Parmacoskolan – en möjlighet för svenska skolor. Helsidesannons i Dagens Samhälle nr 37, utformad av Öppet.