Miljö och hållbar utveckling

Rankning av svenska bankers hållbarhetsarbete

Genom initiativet Fair Finance Guide kan du följa svenska bankers hållbarhetsarbete

De svenska bankernas hållbarhetsarbete granskas regelbundet av initiativet Fair Finance Guide som är ett internationellt initiativ för att öka insynen i hur hållbart bankerna investerar.

 

Fair Finance Guide - rankning av svenska bankers hållbarhetsarbete
Svenska bankers hållbarhetsarbete granskas regelbundet och rankas av Fair Finance Guide, http://fairfinanceguide.se/

Genom en internationell metod kartlägger Fair Finance Guide vilka krav de sju största och de två alternativa bankerna i Sverige ställer på hållbarhet och socialt ansvar när de gör sina investeringar. Bankernas riktlinjer kartläggs och fallstudier görs sedan för att se om bankerna följer dessa riktlinjer i praktiken. Tanken är att konsumenter via webbplatsen enkelt ska kunna jämföra bankernas resultat, mejla sin bank och berätta vad hen tycker samt få vägledning för att byta till en mer hållbar bank.

Fair Finance Guide grundades 2009 i Nederländerna och har där lyckats påverka banker och försäkringsbolag i en hållbar riktning. Fair Finance Guide finns idag i åtta länder: Nederländerna, Sverige, Frankrike, Japan, Indonesien, Belgien, Tyskland och Brasilien.  Initiativet finns i Sverige sedan 2015. Samarbete mellan länderna sker i det nystartade nätverket Fair Finance Guide International.