Boken Hållbar Marknadskommunikation, Uncategorized

Robert Hertzman: Boken en klassiker

”Det här blir en klassiker, grattis!”

”Tycker om den ödmjuka tonen i boken i ett ämne som är så svårt som kommunikation”.

”Beskrivningen av huvudmedierna och SWOT analysen och formeldelen är naturlig och enkel med all återkoppling till mediekommunikation som en del i den totala marknadsföring och försäljningsprocessen, en viktig del skriven med befriande distans.

Genomgången av en massa fackuttryck och branschens speciella förkortningar har vi alla nytta av, boken blir en bra referens och komihågbok i bokhyllan, den kommer att få många tumavtryck genom åren…”

Robert Hertzman, Compro Media