Uppdragsgivare

Skollokaler från Parmaco

Skollokaler från Parmaco utformade utifrån behov

Parmaco erbjuder skollokaler utformade utifrån varje skolas behov. Genom sitt koncept ”Parmacoskolan” kan skolorna möta ett ökat behov av skolplatser. 

Skollokaler från Parmaco, utformade utifrån behov via Parmacoskolan. Helsidesannons för Parmaco i Dagens Samhälle nr 20, utformad av Öppet.
Skollokaler från Parmaco, utformade utifrån behov via Parmacoskolan. Helsidesannons för Parmaco i Dagens Samhälle nr 20, utformad av Öppet.

Parmaco erbjuder nya skolbyggnader som kan hyras och anpassas över tid, vartefter behoven förändras och redan från början får du en kostnadsöverblick. Parmaco hyr ut förskola eller skola och även vårdhem eller kontor som anpassas efter respektive behov och som används den tid som behovet finns.

Läs mer om Parmacos dynamiska byggnader i tid och rum, på parmaco.se

Den svenska, uppmärksammade annonskampanjen är framtagen av Kaski Agency och Öppet som jobbar för Parmaco tillsammans med Bosons Byrå.