SSMFs jubileumsbok 2019, "Forskning för livet"

SSMFs jubileumsbok 2019, bokomslag till ”Forskning för livet”