Uppdragsgivare

SSMF:s årliga stipendieutdelning

SSMF:s årliga stipendieutdelning ägde rum tisdagen den 26 september i Stockholm, då SSMF:s Stora Anslag och diplom delades ut till 2017 års SSMF-stipendiater

SSMF:s årliga stipendieutdelning 2017. SSMF:s stipendiater och mottagare av SSM:s Stora Anslag 2017, den 26 september 2017
SSFM:s årliga stipendieutdelning ägde rum tisdagen den 26 september 2017, då SSMF delade ut diplom till 2017 års stipendiater och mottagare av SSMF:s Stora Anslag 2017. Sittandes i mitten: SSMF:s ordförande Mats Ulfendahl.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, bjöd igår in till en inspirerande eftermiddag kring medicinsk forskning. Eftermiddagen inleddes av SSMF:s ordförande Mats Ulfendahl och därefter fick vi lyssna på Lisa Westerberg, forskare vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på Karolinska Institutet, som talade om immunförsvaret och forskarkarriären. 

Under eftermiddagen delade SSMF ut sitt Stora Anslag för yngre medicinska forskare och diplom till 2017 års SSMF-stipendiater. Under 2017 stödjer SSMF svenska medicinska forskare med totalt närmare 80 miljoner kronor.

Till skillnad från de flesta organisationer som stödjer medicinsk forskning är SSMF inte en en-fråge-organisation som enbart forskar inom ett visst område. SSMF:s forskare täcker både de flesta stora sjukdomar och många andra, angelägna, men mindre uppmärksammade, sjukdomar.

Läs mer om SSMF:s stipendiater och forskare här.