Boken Hållbar Marknadskommunikation

Saltå Kvarn – Sveriges mest hållbara varumärke 2015, enligt svenska konsumenter

Hållbarhet och ekologiskt blir allt viktigare för konsumenterna, något som vi har skrivit om i handboken Hållbar marknadskommunikation (se kapitel 5 om Budskap). Saltå Kvarn, som vi lyfter fram som ett exempel på ett hållbart varumärke, är Sveriges mest hållbara varumärke 2015, enligt svenska konsumenter. 

Boken Hållbar marknadskommunikation lyfter Saltå Kvarn som ett exempel
Saltå Kvarn lyfts fram som ett exempel på Green Branding – hållbara varumärken där verksamheten är värderingsbaserad i boken Hållbar marknadskommunikation.

– Det är inspirerande att se att konsumenterna uppfattar och uppskattar vårt hållbarhetsarbete, som alltid har genomsyrat allt vi gör. Uppenbarligen är det så att konsekvent och konkret handling belönas av konsumenterna. Intressant är också att Saltå Kvarn rankas högre än andra betydligt större varumärken med hållbarhetsprofil, trots att vi inte alls använder konventionell reklam för att kommunicera vår hållbarhetsinriktning, säger Saltå Kvarns vd Johan Ununger. 

Sustainable Brand Insight står bakom varumärkesundersökningen, Sustainable Brand Index, och ett riksrepresentativt urval av 9500 konsumenter tillfrågades.