Saltå Kvarn – ett exempel på ett värderingsbaserat företag

Boken Hållbar marknadskommunikation lyfter Saltå Kvarn som ett exempel