Boken Hållbar Marknadskommunikation

Tack Läromedelsförfattarna för ännu ett författarstipendium!

Tack Läromedelsförfattarna för ännu ett författarstipendium!

Tack Läromedelsförfattarna för ännu ett författarstipendium!  Tidigare har undertecknad tilldelats ett författarstipendium från Läromedelsförfattarna (som då hette Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF) för  2016/2017.

Tack Läromedelsförfattarna för ännu ett författarstipendium för boken Hållbar marknadskommunikation. Bild: Läromedelsförfattarnas hemsida
Tack Läromedelsförfattarna för ännu ett författarstipendium för boken Hållbar marknadskommunikation. Bild: Läromedelsförfattarnas hemsida

Boken Hållbar marknadskommunikation
Boken Hållbar marknadskommunikation

Läromedelsförfattarna inkasserar Läromedelsförfattarna upphovsrättsersättning i enlighet med avtalslicensen i upphovsrättslagen för att läromedelsförfattarnas verk kopieras i skolor och högskolor. Dessa medel fördelas i form av stipendier till stipendieberättigande läromedels-författare, såväl till medlemmar som till de som ännu inte är medlemmar.  För 2019 har närmare 19 miljoner kronor delats ut. Stipendierna betalas ut under det första kvartalet i år och räknas som ett punktstipendium för år 2020.

Boken Hållbar marknadskommunikation är skriven av Pia Boson tillsammans med Anna Katarina Berglund. Den har bland annat använts i utbildningar på Akademi Båstad och på Berghs School of Communication. Boken nominerades till ”Årets Marknadsföringsbok” samma år som den gavs ut.

Läromedelsförfattarna är en intresseorganisation för författare av läromedel och kurslitteratur. Organisationen värnar om upphovsrätten och bevakar författares rättigheter. De arbetar för att förbättra läromedelsförfattares villkor och ser till att författare får rätt ersättning för sitt skrivarbete. Läs mer…