Branschnytt

Parmacos monter populär på Kvalitetsmässan 2015

Parmaco har byggt och hyrt ut skolor, förskolor och äldreboende i snart 60 år i Finland. Den genomsnittliga hyrtiden är 3-10 år. Nu finns företaget också på