Boken Hållbar Marknadskommunikation, Branschnytt, Miljö och hållbar utveckling

Inspirerande konferens om Hållbart ledarskap

Greentime arrangerade en inspirerande konferens om Hållbart Ledarskap Den 4-5 april arrangerade Greentime en konferens om Hållbarhet på Yasuragi, Hasseludden där ett 30-tal hållbarhetsintresserade inom