Boken Hållbar Marknadskommunikation

Fördjupningsmaterial till boken Hållbar marknadskommunikation

Boken Hållbar marknadskommunikation beskriver hela marknadskommunikationsprocessen. Handboken är omfattande och rymmer mycket. Till boken kan du också ladda ner ett fördjupningsmaterial från Libers webbplats. Fördjupningsmaterialet innehåller