Tjänster

Bra beslutsunderlag för marknads- och mediestrategier

Hur ser min målgrupp ut? Vad händer på min marknad? Vad är unikt med min mediekanal?

För att kunna välja strategi, är det viktigt att veta hur spelplanen ser ut. Det kan låta självklart, men så är inte alltid fallet. Ofta arbetar vi under hård tidspress, vilket gör det svårt att få tid över till att samla in information. Att få en överblick av informationen och analysera den kräver också sin tid, liksom att sammanfatta nuläget och tänkbara utvecklingar. Det kräver också att vi betraktar vår egen bransch utifrån ett helikopterperspektiv, vilket inte alltid är så lätt när vi arbetar i branschen dagligen och därmed riskerar att bli hemmablinda.

Av den anledningen kan det vara bra att låta Bosons Byrå göra kartläggningen. Underlaget kan sedan ligga till grund för att fatta beslut om vilken strategi företaget ska välja. Du slipper oroa dig för att hinna med i utvecklingen och kan istället ägna dig åt det viktiga strategiarbetet.

Branschkartläggningar

Här ingår bland annat bearbetning av en mängd information såsom vilka aktörer som finns på en viss marknad, utvecklingen hittills och framöver (trender, prognoser), olika aktörers marknadsandelar, beskrivning av de olika aktörerna och deras kunder, aktörernas reklaminvesteringar (reklamandelar) etc. Informationen samlas in, analyseras och sammanfattas i en rapport.

Målgrupps- och medieanalyser

Här ingår målgruppsanalyser, där målgruppen kan definieras efter önskemål, exempelvis en jämförelse mellan en mediekanals användare och dess konkurrent/konkurrenters användare, en webbsidas besökare jämfört med en annans, en detaljerad beskrivning av en tidnings läsekrets, ett företags kundkrets, en konsumentgrupp, en intressegrupp etc.

Sociodemografiska fakta, geografiska fakta, intressen, konsumtions- och medievanor mm är några exempel på information som går att ta fram. Informationen samlas in, analyseras och sammanfattas i en rapport.

Kvalificerad medierådgivning

För att kunna kommunicera effektivt, är det viktigt att veta vilka vi kommunicerar med – ”All kommunikation sker på mottagarens villkor”. Ofta tror vi att vi vet hur de vi kommunicerar till ser ut och vi utgår från att de tänker ungefär som vi själva, vilket gör att beslutet om medievalet ibland kan fattas på subjektiva grunder. Under senare år har det dock skett en förändring. Kraven på att kommunikationen ska vara effektiv har ökat och för att få reda på om den är det, görs effektmätningar av olika slag. Det gör att kraven på effektivare medieval också har ökat, i en medievärld där antalet medier hela tiden blir fler. Idag är medievalet lika viktigt som utformningen av reklambudskapet.

Bakgrundsanalys

En grundlig bakgrundsanalys (se avsnittet Beslutsunderlag) är en förutsättning för att kunna ta fram en professionell medierekommendation.

Medierekommendation

Medierekommendationen innehåller kampanjförutsättningar såsom information om produkten, kampanjperiod, mediebudget, målgrupp, mål och syfte med kampanjen, kreativ utformning/reklambudskap, eventuella geografiska avgränsningar, beskrivning av övriga aktiviteter. Utöver detta innehåller den en sammanfattande bakgrund, en detaljerad målgruppsbeskrivning, mediestrategi med förslag på huvudmedier med motiveringar, medieförslag med förslag på enskilda titlar, medieplan, uppskattning av räckvidd och frekvens i målgrupp, tidplan och exakt mediebudget.

Vill du ha en medierekommendation eller veta vad det kostar?

Skräddarsydd medieutbildning

Behöver du en inblick i den svenska reklam- och mediemarknaden?

Hur når jag min målgrupp? Finns det mediekanaler som är effektivare än andra? Finns det medier som samverkar bättre än andra medier? Är dagspress dyrare än TV-reklam? Hur mäts webb-tv-tittandet? Vad kostar en TV-kampanj? Hur gör jag för att välja rätt mediekanaler? Vilka faktorer påverkar medievalet? Vad har mediekanalerna för olika egenskaper? Vilka styrkor/svagheter har mitt eget medium? Hur ser mediekonsumtionen ut? Vad kostar en reklamkampanj?

Hur planerar jag en kampanj? Vilka hjälpmedel behöver jag? Hur mycket behöver jag satsa för att nå ut till min målgrupp? Hur gör jag för att miljömärka mitt event? Varför är det viktigt med ett hållbart perspektiv i din affärsstrategi och i din marknadskommunikation? Hur kan jag mäta effekterna av mina medieinvesteringar?

Sammanfattningsvis finns det en rad olika områden som vi kan fördjupa oss i beroende på vilket utbildningsbehov som finns.