Bra beslutsunderlag för marknads- och mediestrategier

Hur ser min målgrupp ut? Vad händer på min marknad? Vad är unikt med min mediekanal?

För att kunna välja strategi, är det viktigt att veta hur spelplanen ser ut. Det kan låta självklart, men så är inte alltid fallet. Ofta arbetar vi under hård tidspress, vilket gör det svårt att få tid över till att samla in information. Att få en överblick av informationen och analysera den kräver också sin tid, liksom att sammanfatta nuläget och tänkbara utvecklingar. Det kräver också att vi betraktar vår egen bransch utifrån ett helikopterperspektiv, vilket inte alltid är så lätt när vi arbetar i branschen dagligen och därmed riskerar att bli hemmablinda.

Av den anledningen kan det vara bra att låta Bosons Byrå göra kartläggningen. Underlaget kan sedan ligga till grund för att fatta beslut om vilken strategi företaget ska välja. Du slipper oroa dig för att hinna med i utvecklingen och kan istället ägna dig åt det viktiga strategiarbetet.

Branschkartläggningar

Här ingår bland annat bearbetning av en mängd information såsom vilka aktörer som finns på en viss marknad, utvecklingen hittills och framöver (trender, prognoser), olika aktörers marknadsandelar, beskrivning av de olika aktörerna och deras kunder, aktörernas reklaminvesteringar (reklamandelar) etc. Informationen samlas in, analyseras och sammanfattas i en rapport.

Målgrupps- och medieanalyser

Här ingår målgruppsanalyser, där målgruppen kan definieras efter önskemål, exempelvis en jämförelse mellan en mediekanals användare och dess konkurrent/konkurrenters användare, en webbsidas besökare jämfört med en annans, en detaljerad beskrivning av en tidnings läsekrets, ett företags kundkrets, en konsumentgrupp, en intressegrupp etc.

Sociodemografiska fakta, geografiska fakta, intressen, konsumtions- och medievanor mm är några exempel på information som går att ta fram. Informationen samlas in, analyseras och sammanfattas i en rapport.