Kvalificerad medierådgivning

För att kunna kommunicera effektivt, är det viktigt att veta vilka vi kommunicerar med – ”All kommunikation sker på mottagarens villkor”. Ofta tror vi att vi vet hur de vi kommunicerar till ser ut och vi utgår från att de tänker ungefär som vi själva, vilket gör att beslutet om medievalet ibland kan fattas på subjektiva grunder. Under senare år har det dock skett en förändring. Kraven på att kommunikationen ska vara effektiv har ökat och för att få reda på om den är det, görs effektmätningar av olika slag. Det gör att kraven på effektivare medieval också har ökat, i en medievärld där antalet medier hela tiden blir fler. Idag är medievalet lika viktigt som utformningen av reklambudskapet.

Bakgrundsanalys

En grundlig bakgrundsanalys (se avsnittet Beslutsunderlag) är en förutsättning för att kunna ta fram en professionell medierekommendation.

Medierekommendation

Medierekommendationen innehåller kampanjförutsättningar såsom information om produkten, kampanjperiod, mediebudget, målgrupp, mål och syfte med kampanjen, kreativ utformning/reklambudskap, eventuella geografiska avgränsningar, beskrivning av övriga aktiviteter. Utöver detta innehåller den en sammanfattande bakgrund, en detaljerad målgruppsbeskrivning, mediestrategi med förslag på huvudmedier med motiveringar, medieförslag med förslag på enskilda titlar, medieplan, uppskattning av räckvidd och frekvens i målgrupp, tidplan och exakt mediebudget.

Vill du ha en medierekommendation eller veta vad det kostar?