Skräddarsydd medieutbildning

Behöver du en inblick i den svenska reklam- och mediemarknaden?

Hur når jag min målgrupp? Finns det mediekanaler som är effektivare än andra? Finns det medier som samverkar bättre än andra medier? Är dagspress dyrare än TV-reklam? Hur mäts webb-tv-tittandet? Vad kostar en TV-kampanj? Hur gör jag för att välja rätt mediekanaler? Vilka faktorer påverkar medievalet? Vad har mediekanalerna för olika egenskaper? Vilka styrkor/svagheter har mitt eget medium? Hur ser mediekonsumtionen ut? Vad kostar en reklamkampanj?

Hur planerar jag en kampanj? Vilka hjälpmedel behöver jag? Hur mycket behöver jag satsa för att nå ut till min målgrupp? Hur gör jag för att miljömärka mitt event? Varför är det viktigt med ett hållbart perspektiv i din affärsstrategi och i din marknadskommunikation? Hur kan jag mäta effekterna av mina medieinvesteringar?

Sammanfattningsvis finns det en rad olika områden som vi kan fördjupa oss i beroende på vilket utbildningsbehov som finns.