Boken Hållbar Marknadskommunikation

Byråledaren Anton Norberg om boken Hållbar marknadskommunikation

Anton Norberg om boken Hållbar marknadskommunikation

Vi använder boken Hållbar marknadskommunikation både som läsning och som uppslagsverk. Jag tycker den är bra och välskriven.”

Anton Norberg, VD, YOURS Kommunikationsbyrå