Miljö och hållbar utveckling

Vilken blomma blir Sveriges nationalblomma?

Vilken blomma blir Sveriges nationalblomma?

Vilken blomma blir Sveriges nationalblomma? Under sommaren 2020 fick landets regionala botaniska föreningar nominera blommor till omröstningen om Sveriges nationalblomma.

Vilken blomma blir Sveriges nationalblomma? Bild: Svenska Botaniska Föreningen
Vilken blomma blir Sveriges nationalblomma? Bild: Svenska Botaniska Föreningen

Omröstningen sker i två omgångar, varav den ena startar den 30 januari och pågår till den 21 februari. I första omgången är det totalt 30 blommor som det går att rösta på. De tio blommor som får flest röster går vidare till finalomgången som startar den 27 februari och pågår till den 12 mars. Resultatet presenteras den 13 mars.

Det är Svenska Botaniska Föreningen som har initierat en omröstning där allmänheten får vara med och välja en blomma som ska symbolisera Sverige. Tidigare finns de olika landskapsblommorna som visar upp mångfalden inom den svenska naturen – från Skånes prästkrage i söder till Lapplands fjällsippa i norr. Det är Svenska Botaniska Föreningens ordförande, Mora Aronsson, som håller i omröstningen.  nominerade blommor och rösta på blomma här.

Svenska Botaniska Föreningen bildades 1907 och är en ideell förening som verkar för ökad kännedom om samt skydd av vilda växter. Idag är föreningen en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik. Syftet med föreningen är att samla, tillvarata och främja botaniska intressen samt skydd av vilda växter. Det görs genom föreningens två tidskrifter Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda Växter och annan botanisk litteratur som publiceras genom föreningens förlag. Varje år anordnas aktiviteter så som botanikdagar i något av Sveriges landskap, botaniska resor och exkursioner samt De vilda blommornas dag. Föreningen driver flera olika projekt för att kartlägga landets flora och följer utvecklingen av hotade arter. Det görs bland annat genom Floraväktarna.

Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som är med och bevakar och ökar kunskapen om hotade växter i Sverige. Idag finns det ungefär 500 floraväktare. Svenska Botaniska Föreningen ansvarar för samordningen av floraväkteriet på nationell nivå. De regionala botaniska föreningarna sköter koordineringen i respektive område. Läs mer om hur du kan hjälpa till i arbetet med att bevaka blomsterrika miljöer och dess arter genom att bli floraväktare.

Floraväktarna utsågs till Årets miljöhjälte av WWF under 2020. Läs WWF:s pressmeddelande om utmärkelsen.

Nationell Floraväktarsamordnare Sofia Lund med Floraväktarnas diplom. Bild: Svenska Botaniska Föreningens hemsida, svenskbotanik.se
Nationell Floraväktarsamordnare Sofia Lund med Floraväktarnas diplom. Bild: Svenska Botaniska Föreningens hemsida, svenskbotanik.se

”Så roligt att Floraväktarnas insats uppmärksammas på det här sättet! Det är en boost för floraväktare och botaniska föreningar runt om i landet. De som år efter år besöker kända växtplatser för hotade växter och räknar plantor. Och letar efter nya växtplatser för arter som är dåligt kända.”

Sofia Lund, nationell samordnare för Floraväktarna

Läs mer om Svenska Botaniska Föreningen.

Läs även tidigare inlägg om det ökade intresset för den svenska naturen på bosonsbyra.se.